I photograph memories from the Sweden that existed a hundred years ago.

Vintage rosor


Rosa rosor. 
Ovanligt stora för att vara i en vas.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar